CALITATEA PERSONALULUI

Laboratorul de cercetare pentru păstrarea fructelor şi a materialului săditor pomicol are avantajul de a fi constituit dintr-un personal de cercetare şi auxiliar cu multă experienţă, care de peste 20 ani este implicat în lucrări de cercetare specifice.
Echipa de lucru are caracter multidisciplinar şi cuprinde personal cu specialităţile: tehnici şi tehnologii pomicole pre şi post recoltă, înmulţirea speciilor pomicole şi a arbuştilor fructiferi, economie, mecanizare.

Aceasta, prin capacităţile şi experienţa profesională a asigurat competenţa necesară rezolvării activităţilor propuse, în concordanţă cu planul de realizare al proiectului.