REZUMAT

Pentru modernizarea patrimoniului pomicol este necesar material săditor, şi totodată este necesară reabilitarea sectorului de cercetare care să ofere atât competenţa ştiinţifică cât şi tehnici şi tehnologii moderne sectorului de producere de material săditor pomicol în conformitate cu noile standarde. Investiţia pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare în pomicultură în vederea obţinerii şi menţinerii categoriilor biologice superioare de material săditor este necesară pentru recuperarea decalajelor existente faţă de nivelul ţărilor europene. Eforturile depuse de noi până în prezent nu au reuşit încă să se racordeze la tendinţele europene din acest domeniul de cercetare, datorită subfinanţării  şi restructurării întârziate.
Cu noile capacităţi de cercetare achiziţionate prin prezentul proiect, laboratorul va deveni un sector de cercetare modern şi performant care va sprijini producţia de material săditor pomicol de calitate şi care asigură că plantele obţinute prin culturi de ţesuturi sunt sănătoase. Calitatea implică nu numai componentele esenţiale dar şi statutul sanitar (viral) al materialului săditor.
Rezultatele acestui proiect s-au concretizat în realizarea unei infrastructuri şi a unei echipări necesară aplicării celor mai moderne tehnici de diagnosticare virală la speciile pomicole în concordanţă cu programele de certificare (Ordinul 1295/2005), conservarea in vitro a germoplasmelor şi de asemenea şi  dezvoltarea a noi biotehnologii de propagare a plantelor pomicole.
Au fost îmbunătăţite condiţiile în laboratorul de culturi de ţesuturi atât în zona sterila cât şi în cea nesterilă prin facilităţi noi de spălare, stocare  a sticlăriei, echipament specific camerelor de inoculare şi repicare in vitro, facilităţi adecvate menţineri stricte în camera de creştere a condiţiilor de temperatură şi fotoperiodism.
Obiectivele care au vizat laboratorul de diagnosticare virală ating în plus de completarea dotării corespunzătoare dezvoltării activităţii de diagnosticare serologică şi moleculară, aspecte de organizare a laboratorului în vederea controlului contaminării în laboratorul de PCR. Realizările obţinute cu acest proiect fac posibilă tocmai aplicarea tehnicii ELISA combinată cu tehnici avansate ca PCR, RT-PCR, şi RFLP în fitopatologie, ceea ce îmbunătăţeşte mult capacitatea de detectare a patogenilor şi creşte capacitatea de înţelegere a ecologiei şi epidemiologiei acestora.
Retehnologizarea camerei de termoterapie are un impact deosebit asupra cercetărilor privind eliberarea de virusuri, studiile putând fi continuate în condiţii optime. Automatizările vor permite evaluarea corectă a parametrilor de temperatură, umiditate, perioada de expunere.
Reabilitarea serelor, instalaţiilor de alimentare apă,  umbrire, irigare, ceaţă artificială s-a realizat prin aprovizionarea cu materiale pentru următoarele lucrări: refacere staţiei de pompe, refacere instalaţii electrice, refacere reţea conducte de alimentare cu apă, refacere instalaţie de udare cu automatizare, instalaţie de umbrire, recondiţionări paturi de vegetaţie sere, refacere pereţi laterali şi structură de rezistenţă sere, acoperire sere.
Modernizarea laboratorului se regăseşte în posibilitatea de a susţine atât cercetări fundamentale cât şi aplicative pentru o serie de proiecte de actualitate în domeniul virologiei şi culturilor de ţesuturi cum ar fi: identificarea virusurilor, identificarea prezenţei tulpinilor diferite ale aceluiaşi virus, dezvoltarea de noi biotehnologii de înmulţire prin culturi in vitro a unor specii horticole cu deficienţe de înmulţire standard, aplicarea culturii de meristeme la cât mai multe specii pomicole şi a termoterapiei pentru eliberarea de boli virale. Vor fi aduse contribuţii la refacerea patrimoniului pomicol, la rentabilizarea şi extinderea pepinierelor private, certificarea unui nucleu pentru obţinerea plantelor mamă în vederea multiplicării rapide.

Urmărim dezvoltarea cercetărilor care vor sprijini dezvoltarea industriei pepinieristice în România şi corelarea acţiunii de refacere a pomiculturii româneşti cu activitatea de producere a materialului săditor pomicol.