Obiective

Obiectivul general
Îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare a Laboratorului de Virologie-Culturi de Ţesuturi prin modernizare şi reechipare în vederea acoperirii atât a activităţilor ştiinţifice şi de instruire cât şi de dezvoltare în domeniul înmulţirii prin culturi de ţesuturi şi al virusologiei la speciile pomicole.
Obiectivele specifice:
– Modernizarea laboratorului de cercetări în domeniul culturilor de ţesuturi şi a  laboratorului  de diagnosticare a virusurilor şi a altor patogeni de tip viral prin amenajarea spaţiului interior şi recompartimentare, şi prin dotare cu echipamente, aparate şi instalaţii noi, moderne, fiabile si mai puţin consumatoare de energie electrică.
– Completarea facilitaţilor cu echipamente necesare stocării materialului biologic aflat in vitro, şi pentru eliberarea de virusuri a plantelor pomicole infectate prin termoterapie (camere climatice).

– Reamenajarea spaţiilor de seră  şi echiparea acestora în scopul desfăşurării cercetărilor privind aclimatizarea plantelor obţinute in vitro şi a cercetărilor privind transmiterea virusurilor pe plante indicatoare (diagnosticare, identificare de virusuri).