CONTACT

Director de proiect : Dr. ing. Valentina Isac:
Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură
Piteşti, 117450 Mărăcineni, strada Mărului, nr. 402, judeţul Argeş, codul poştal 117450
Laborator de înmulţire, virologie – culturi de ţesuturi;
Tel. 0248/278066, interior 38; Fax. 0248/278477; E – mail: v_isac2002@yahoo.com;
Web: www.icdp.ro