CALITATEA PERSONALULUI

Laboratorul de înmulţire, virologie – culturi de ţesuturi are avantajul de a fi constituit dintr-un personal de cercetare şi auxiliar cu multă experienţă, care de peste 20 ani este implicat în lucrări de cercetare specifice biotehnologiilor şi virologiei.

Echipa de lucru are caracter multidisciplinar şi cuprinde personal cu specialităţile: înmulţirea speciilor pomicole, virologie, culturi de ţesuturi aplicate la plantele pomicole şi ornamentale, economie, mecanizare.

Aceasta, prin capacităţile şi experienţa profesională a asigurat competenţa necesară rezolvării activităţilor propuse, în concordanţă cu planul de realizare al proiectului.