BENEFICIARI CUNOSCUŢI

Unităţi de cercetare-dezvoltare cu preocupări in domeniul protecţiei plantelor, cultivării speciilor pomicole în special dar şi a altor specii horticole.

Tinerii cercetători care pot lucra şi concepe unele proiecte de cercetare folosind noua infrastructură.

Studenţii de la instituţiile de învăţământ din zonă pentru a desfăşura cercetări în vederea întocmirii lucrărilor de licenţă şi masterat în domeniul biotehnologiilor aplicate în pomicultură şi în domeniul protecţiei plantelor.

Asociaţii de producători şi producătorii particulari, societăţi comerciale şi sectoarele de dezvoltare ale unităţilor de cercetare-dezvoltare  producătoare de  material săditor pomicol.

Cultivatori care pot beneficia de dotarea şi tehnica aplicată în astfel de laboratoare pentru identificarea virusurilor, cu incidenţă  în culturile lor.