Rezumat

Scopul proiectului constă în realizarea unui sistem complet de echipamente și servicii destinate monitorizării în timp real a livezilor de pomi fructiferi şi a plantaţiilor de viţă de vie în vederea detectării unor factori de risc determinați de atacul patogenilor şi dăunătorilor precum și de stresul hidric al culturilor şi avertizarea timpurie a utilizatorilor (fermieri). Obiectivul principal al proiectului este cuantificarea multisenzorială a stressului hidric şi biocenotic din pomicultură şi viticultură prin fitomonitorizare şi avertizare timpurie a riscurilor în condiţiile schimbărilor climatice. Rezultatele aşteptate ca urmare a derulării proiectului sunt: transformarea activităţilor derulate în pomicultură şi viticultură într-un flux tehnologic cu caracter industrial, de înaltă precizie, integrată ecologic şi economic, creşterea producţiei horticole zonale şi a calităţii acesteia, prin valorificarea complementarităţii echipelor de cercetare, a infrastructurilor existente şi a resurselor alocate, creşterea performanţelor instituţionale şi a capacităţii de cercetare în echipe pluridisciplinare.