IDENTIFICAREA, COLECTAREA, CONSERVAREA, STUDIUL ŞI UTILIZAREA GERMOPLASMEI DE MĂR, PĂR, PRUN, CIREŞ ŞI VIŞIN

Obiective

  1. organizarea colecţiilor „ex situ”;
  2. păstrarea materialului biologic la potenţialul biologic al genotipurilor şi conservarea biodiversităţii;
  3. evaluarea însuşirilor agronomice;
  4. completarea permanentă cu biotipuri, soiuri locale, soiuri ameliorate;
  5. utilizarea genotipurilor în lucrări de ameliorare dirijată a sortimentului, schimb;
  6. crearea băncii de date.

Realizări în domeniu

Numărul de accesii conservate “ex situ “ şi suprafaţa ocupată

Nr. crt.

Specia

Nr. accesiuni

Specii

Soiuri autohtone

Soiuri străine

Genotipuri evaluate

Suprafaţa
(ha)

1

Măr

567

13

100

454

308

3,0

2

Păr

334

25

164

145

280

1,0

3

Prun

550

9

231

310

350

3,0

4

Cireş

324

2

119

203

317

2,5

5

Vişin

168

1

54

113

154

1,0

TOTAL

1.943

50

668

1.225

1.409

10,5

Cercetători

Dr.ing. Mădălina Butac – prun, cireş şi vişin (madalinabutac@yahoo.com)
Dr.ing. Mădălina Militaru – măr şi păr (madamilitaru77@yahoo.com)