Anul omologării: 1983.
Autori: T. Gozob, Ch. Micu, Ev. Rudi, M. Isac.
Genitori: selecţie dintr-o populaţie locală
● Pom de vigoare mare, coroană invers piramidală, fructificare pe ramuri scurte şi mijlocii, productivitate medie, sensibil la Monilia sp.
● Fructul de mărime mică (3g), sferic, peduncul lung, epiderma roşu închis, pulpa de consistenţă medie, sucul roşu închis, sâmbure mijlociu, gust amar pronunţat, pretabil pentru prelucrare industrială.
● Epoca de coacere: a doua decadă a lunii iunie.