Anul omologării: 1983.
Autori: T. Gozob, Ch. Micu, V. Amzăr, , M. Isac, Ev. Rudi.
Genitori: selecţie dintr-o populaţie locală.
● Pom de vigoare medie, coroană lobuloasă, fructificare pe ramuri scurte şi mijlocii, productivitate medie, sensibil la Monilia sp.
● Fructul de mărime mică (4g), sferic, peduncul de lungime medie,  epiderma roşu închis neagră, pulpa de consistenţă medie, sucul roşu închis, sâmbure mijlociu, gust amar pronunţat, pretabil pentru prelucrare industrială.
● Epoca de coacere: a doua decadă a lunii iunie.