Despre Institut

Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură (ICDP) Pitești-Mărăcineni este o instituție de referință în cercetarea pomicolă românească, cu o activitate neîntreruptă din 1967 până în prezent.

          În prezent, Institutul funcționează cf. Legii 45/2009 și HG 732/2017, ca instituție de drept public, organizată ca instituție publică cu finanțare mixtă din venituri proprii și de la bugetul de stat, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS), instituție publică specializată, autonomă de consacrare academică și coordonare științifică, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

         Institutul este un organism viu, a cărui activitate de cercetare-dezvoltare-inovare s-a adaptat permanent la realitățile comunității științifice pomicole, încercând ca, alături de stațiunile de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare științifică (SCDP Băneasa, SCDP Bistrița, SCDP Constanța, SCDP Iași și SCDP Voinești), să transfere în producție rezultatele de cercetare, dezvoltare, inovare, să vină în sprijinul fermierilor, grupurilor de producători și cooperative, care activează în sectorul pomicol.

Anunțuri

Descoperă cele mai noi oferte și anunțuri

Buletin științific

Activitatea se desfășoară în 3 ferme pilot cu diverse soiuri

Publicații

FRUIT GROWING RESEARCH is defined as an open access journal that uses a funding model that does not charge readers or their institutions for access.

Ghiduri pentru pomicultori

Oferim servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică, proiectare/avizare pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole …

PESTE

0

DE PROIECTE

PESTE

0

DE SOIURI

DE PESTE

0

ANI

Ultimele proiecte

Cele mai recente proiecte de cercetare din cadrul Institutului:

ADER 7.5.4

Plantele mamă pomicole reprezintă baza sistemului de producere a materialului săditor și de aceea este necesară activitatea de cercetare în direcţia îmbunătățirii calității materialului de înmulțire și plantare pomicol care să corespundă cu noua legislație națională în domeniu, Ordinul 784/2016. Conservarea şi utilizarea materialului de înmulţire pomicol în procesul de ...
Află mai multe!

ADER 7.3.12

Tehnologiile pomicole intensive, asigură controlul riguros al factorilor și condițiilor de vegetație, reduc la minim poluarea mediului și a fructelor, prin administrarea localizată a îngrășămintelor în funcție de consumul plantelor, în doze reduse, aplicate frecvent, atât foliar cât și prin apa de irigare, fertirigare, asigurând astfel coeficienți mari de utilizare ...
Află mai multe!

ADER 7.3.10

Scopul proiectului este elaborarea unor tehnologii de utilizare a compostului obţinut din nămolurile de epurare a apelor menajere, ca fertilizant în pomicultură pe soluri grele cu potenţial agroproductiv scăzut sau suspuse aridizării, soluri nisipoase. Elaborarea unor tehnologii eficiente de utilizare a acestuia în pomicultură ar putea contribui la soluţionarea simultană ...
Află mai multe!

Nu ezita să ne contactezi

Contact