Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

PROIECT ROFRUCT

Denumirea Proiectului:  Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură a cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi în condiţiile pedoclimatice din România

Rezumatul proiectului:
            Creşterea demografică la nivel mondial şi necesitatea sporirii consumului de fructe în dieta zilnică implică realizarea unor producţii mari de fructe de calitate superioară şi profitabile în acelaşi timp pentru încurajarea cultivatorilor pomicoli din România. Proiectul de faţă îşi propune să cerceteze şi să demonstreze realizarea unor producţii de fructe de calitate superioară, mai puţin chimizate, folosind soiuri şi portaltoi autohtoni, avându-se în vedere în acelaşi timp folosirea cât mai eficientă a resurselor naturale (sol, apă, lumină, etc), protecţia şi conservarea mediului, realizând concomitent şi condiţii echilibrate de nutriţie pentru pomi.
În ultimii ani, în special în ţările vest-europene, tendinţa de a aplica tehnologii de cultură care să protejeze mediul şi să-l păstreze cât mai nepoluat, a căpătat conotaţii majore. Se acordă o atenţie sporită nutriţiei plantelor, captării luminii solare de către acestea, fitoprotecţiei, alimentării cu apă şi altor aspecte de agrotehnică pomicolă, care să aibă în vedere utilizarea cât mai eficientă a resurselor naturale, cu perspectiva unei agriculturi durabile şi de obţinere a unor producţii de fructe de calitate superioară şi mai puţin chimizate.
 Producerea unor fructe sănătoase, prin aplicarea unor verigi tehnologice ecologice (fertilizări organice şi integrate, tratamente fitosanitare cu pesticide de toxicitate redusă şi cu soluţii din extracte de plante, mulciri la sol cu material vegetal, fertirigări, fertilizări foliare, forme de coroană cu procent sporit de utilizare a luminii) la specia cireş, specie cu o bună favorabilitate de cultură în România, reprezintă un argument serios care vine în sprijinul realizării proiectului. Tehnologia propusă în proiect se va aplica în loturi experimentale demonstrative înfiinţate la Coordonatorul de proiect ICDP PIteşti – Mărăcineni, la Partenerul de proiect SCDP Iaşi şi la Partenerul de proiect Fructex Bacău.
Loturile demonstrative se vor înfiinţa cu material săditor autohton (soiuri de cireş valoroase obţinute şi omologate de cercetarea pomicolă românească), altoite pe portaltoi vegetativi de vigoare redusă, înrădăcinaţi în vase de vegetaţie, în spaţii protejate (sere înmulţitor). Materialul săditor astfel obţinut va constitui materialul biologic pentru înfiinţarea a trei loturi demonstrative de livada superintensiva de cireş, de mare densitate, cu talie redusa şi cu o tehnologie de întreţinere la nivelul cerinţelor europene.
În ceea ce priveşte activităţile de cercetare, pe loturile înfiinţate se va organiza o schemă experimentală cu variante de cercetare care să evidenţieze influenţa factorilor experimentali asupra proceselor de creştere şi fructificare ale pomilor, în vederea stabilirii şi recomandării producătorilor de fructe a celor mai valoroase soiuri, combinaţii soi-portaltoi şi tehnologii performante de cultură adaptate la condiţiile pedoclimatice date.
În timpul derulării proiectului se va determina compoziţia chimică a solului, a apei scurse pe suprafaţa acestuia şi în adâncime în sol (puţuri piezometrice), a componentelor chimice de bază din frunze şi fructe.

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20