Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

PROIECT ROFRUCT

Denumirea Proiectului:  Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură a cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi în condiţiile pedoclimatice din România

RESPONSABILITĂŢILE ÎN CADRUL PROIECTULUI

6.1. Responsabilităţile tehnice ale partenerilor în cadrul proiectului
6.2. Responsabilităţi administrative

1.  Coordonator : ( I.C.D.P. PITEŞTI-MĂRĂCINENI)

Responsabilitati tehnice

Responsabilitati administrative

1. Conducătorul proiectului va coordona la nivelul întregului proiect activitatea ştiinţifică, şi va răspunde de stabilirea schemelor experimentale cu variantele şi repetiţiile specifice
2. Va coordona amplasarea acestora în teren în loturile experimentale, va întocmi fişele de cercetare specifice fiecărei experienţe cu indicarea lucrărilor şi a metodelor de lucru folosite,
3. Va asigura asistenţa tehnică la executarea corespunzătoare a lucrărilor de cercetare şi a lucrărilor tehnologice de întreţinere a livezii în care sunt amplasate experienţele.
4. Împreună cu cercetătorii cuprinşi în lista de personal a proiectului, coordonatorul va efectua experienţele conform planului de realizare, şi va executa lucrările propuse cu baza materială şi cu aparatura din dotare.
6.  Va prelucra datele experimentale şi va răspunde de interpretarea biologică a lor, de redactarea unor lucrări de specialitate cu rezultatele obţinute şi de prezentarea (publicarea) acestora la diferite simpozioane, sesiuni, congrese, workshopuri
7. Va elabora tehnologia de înfiinţare şi întreţinere pentru plantaţii de cireş,

1. Coordoneaza activitatile aferente proiectului in toate etapele sale;
2. Coordoneaza participantii la realizarea proiectului conform esalonarii propuse;
3. Asigura execuţia activităţilor asumate şi comunicarea eficientă pe tema proiectului între partenerii din consorţiu şi cu Autoritatea contractantă
4. Intocmeste rapoartele de faza si cele intermediare la termenele prevazute in planul de realizare a proiectului si urmareste decontarea lucrarilor;
5. Gestioneaza cheltuielile pentru fiecare faza pe toata durata proiectului.
6. Respectarea dispoziţiilor privind cheltuielile cuprinse în cap XI al Contractului nr 52154

           
Partener 1 (SCDP IAŞI)

Responsabilitati tehnice

Responsabilitati administrative

1. Va proceda similar cu coordunatorul de proiect, sub conducerea şi îndrumarea acestuia, pentru realizarea planului proiectului în lotul sau experimental.
2. Va asigura aprovizionarea cu materialele necesare, va efectua toate activităţile de cercetare propuse în planul proiectului, va interpreta rezultatele obţinute şi le va comunica coordonatorului de proiect în vederea stabilirii soluţiilor de fertilizare ce se vor aplica în percelele experimentale.
3. Va contribui la realizarea soluţiilor tehnologice pentru cultura cireşului.

 1. Asigura specialisti şi asistenţă tehnică pentru efectuarea lucrarilor ce-i revin la realizarea proiectului;
 2. Transmite la ICDP Mărăcineni documentele doveditoare asupra tuturor cheltuielilor efectuate in cadrul lucrarilor din proiect.

3. Asigura execuţia activităţilor asumate şi comunicarea eficientă pe tema proiectului între partenerii din consorţiu
4. Respectarea dispoziţiilor privind cheltuielile, cuprinse în cap XI al Subcontractului

 

Partener 2 (SC FRUCTEX SA BACĂU)

Responsabilitati tehnice

Responsabilitati administrative

1. Va proceda similar cu coordunatorul de proiect, sub conducerea şi îndrumarea acestuia, pentru realizarea planului proiectului în lotul sau experimental.
2. Va asigura aprovizionarea cu materialele necesare, va efectua toate activităţile de cercetare propuse în planul proiectului, va interpreta rezultatele obţinute şi le va comunica coordonatorului de proiect în vederea stabilirii soluţiilor de fertilizare ce se vor aplica în percelele experimentale.

 1. 3. Va contribui la realizarea soluţiilor tehnologice pentru cultura cireşului.

1.Asigura specialisti şi asistenţă tehnică pentru efectuarea lucrarilor ce-i revin la realizarea proiectului;
2.Transmite la ICDP Mărăcineni documentele doveditoare asupra tuturor cheltuielilor efectuate in cadrul lucrarilor din proiect.
3. Respectarea dispoziţiilor privind cheltuielile, cuprinse în cap XI al Subcontractului
4.Asigura execuţia activităţilor asumate şi comunicarea eficientă pe tema proiectului între partenerii din consorţiu şi cu Autoritatea contractantă

 

Partener 3 ( UNIVERSITATEA din PITEŞTI )

Responsabilitati tehnice

Responsabilitati administrative

1. Contribuie la diseminarea rezultatelor obţinute în proiect, prin informări de specialitate la studenţi şi pomicultori,  articole, publicaţii cu rezultate obţinute în proiect şi participă la publicarea soluţiilor tehnologice pentru cultura  cireşului.

1.Transmite la ICDP Mărăcineni documentele doveditoare asupra tuturor cheltuielilor efectuate in cadrul lucrarilor din proiect.
2.Asigura execuţia activităţilor asumate şi comunicarea eficientă pe tema proiectului între partenerii din consorţiu şi cu Autoritatea contractantă
3. Respectarea dispoziţiilor privind cheltuielile, cuprinse în cap XI al Subcontractului

 

Bugetul proiectului:
Valoarea Proiectului (buget şi cofinanţare): 2 140 000 lei
Valoarea contractului (numai suma de la buget): 2 000 000 lei

Valoarea cofinanţării : 140 000 lei
 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20