Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

PROIECT ROFRUCT

Denumirea Proiectului:  Implementarea şi adaptarea tehnologiilor moderne de cultură a cireşului pe soiuri şi portaltoi autohtoni valoroşi în condiţiile pedoclimatice din România

Obiectivele generale şi rezultate estimate:
            Obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului se încarează în obiectivul general şi obiectivele specifice ale Programului 4. Obiectivul primordial al proiectului este acela de a promova o tehnologie modernă de cultivare a cireşului, grefată pe material biologic autohton valoros şi adaptat la condiţiile pedoclimatice din România. Astfel se va aduce un spor de cunoaştere în domeniu, reuşind să aplicăm toate verigile tehnologice necesare şi prin metodele specifice cercetării, să cuantificăm efectul factorilor experimentali studiaţi asupra formării producţiei de fructe. Loturile experimentale demonstrative  vor reprezenta un valoros material de cercetare şi demonstrare a modului în care se pot adapta noile tehnologii de obţinere a fructelor de cireş la condiţiile pedoclimatice locale şi pe material biologic autohton, pentru obţinerea de fructe de calitate, competitive pe piaţă.
Rezultatele ce se vor obţine constau în crearea unor modele de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor intensive de cireş şi de a elabora o tehnologie de obţinere a unor fructe de calitate superioară, competitive pe piaţa europeană de fructe, cu diminuarea imputurilor chimice şi folosirea eficientă a resurselor naturale (sol, apă, lumină), crescând astfel profitul fermierilor şi siguranţa consumatorilor. Totodată, prin realizarea proiectului se va crea o mai buna cunoaştere şi colaborare între parteneri în vederea extinderii rezultatelor cercetării şi crearea unor posibile parteneriate viitoare.
Instituţia coordonatoare :

INSTITUTUL DE CERCETARE-CEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEŞTI-MĂRĂCINENI, cu sediul în mĂRĂCINENI,  Cod 117450, tel: 0248/278066, fax: 0248/278477, e-mail: office@icdp-pitesti.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. …,  cod fiscal 198049, cont bancar IBAN: RO14Trez0465025xxx000272., Trezoreria Piteşti, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL Mihail Coman, Director economic Bebu Alexandrina si   Director de proiect Nicolae tanasescu, tel. 0248/278066, Fax: 0248/278477, email: nicolae.tanasescu@yahoo.com        

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20