Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

Proiectul CLIMPACTPOMI

Obiectivele generale şi specifice ale proiectului

Obiectivele generale:

Principalele obiective propuse spre a fi atinse în cadrul derulării acestui proiect, sunt următoarele:

1) completarea şi sistematizarea în format electronic a bazelor de date fenologice existente şi corelarea factorilor meteorologici cu procesele de creştere şi fructificare ale speciilor pomicole;
2) perfecţionarea simulatoarelor fenologice şi a modelelor de estimare a riscurilor distrugerii organelor florale prin îngheţuri târzii;
3) stabilirea cerinţelor climatice ale soiurilor din zonele pomicole de referinţă;
4) zonarea resurselor agroclimatice şi evaluarea resurselor naturale pentru pomicultură, diagnosticarea intervalelor critice din punct de vedere agrometeorologic pe parcursul perioadei de vegetaţie;
5) aprecierea gradului de favorabilitate climatică pentru speciile pomicole în arealele de cultură studiate în scopul fundamentării strategiilor privind zonarea şi diferenţierea teritorială a sistemelor de cultură durabile;
6) identificarea posibilităţilor de extindere a rezultatelor obţinute la scara întregii ţări şi evaluarea erorilor antrenate cu această ocazie;
7) îmbunătăţiri metodologice specifice prin apelarea la prelucrarea computerizată a datelor, validarea rezultatelor obţinute cu ajutorul programelor de zonare fenoclimatică şi predicţia afectării recoltelor la speciile măr, păr, prun, cireş, vişin, cais şi piersic, precum şi trasarea hărţilor cu izoliniile de risc climatic constant prin interpolare geostatistică (metoda Kriging);
8) testarea şi validarea unor modele internaţionale de evaluare a impactului dintre climă şi procesele de creştere şi fructificare ale speciilor pomicole.

Obiectivele specifice:

Principalul obiectiv cuantificabil este: caracterizarea condiţiilor naturale de vegetaţie în scopul determinării gradului de rezistenţă şi adaptare a speciilor de măr, păr, prun, cireş, vişin, cais şi piersic la variaţiile sezoniere ale climatului. Pentru managementul suprafeţelor destinate plantaţiilor pomicole este necesară identificarea zonelor cu grad ridicat de risc climatic în scopul optimizării şi specializării producţiei pomicole, ceea ce constituie un alt obiectiv măsurabil. Prin identificarea arealelor cu vulnerabilitate maximă la producerea fenomenelor meteorologice periculoase pentru horticultură se va elabora o metodologie specifică pentru monitorizarea factorilor de vegetaţie în plantaţiile pomicole şi diminuarea pierderilor datorate extremelor climatice. De asemenea, implementarea unui studiu-pilot, prin amplasarea unor staţii meteorologice automate în interiorul plantaţiilor, va permite monitorizarea parametrilor de vreme în corelaţie cu reperele fenologice, în scopul testării şi validării unor modele de circulaţie internaţională la condiţiile locale din România. Monitorizarea on-line a parametrilor meteorologici măsuraţi împreună cu observaţiile fenologice in-situ, permit fundamentarea şi elaborarea unui sistem durabil de management în plantaţii. Gestionarea, prin intermediul paginilor Web, a rezultatelor partenerilor, va facilita diseminarea informaţiilor de specialitate către grupuri ţintă reprezentate de potenţialii utilizatori, printr-o strategie de comunicare şi informare. Se va asigura pe această cale, un nivel ridicat de informare a operatorilor şi factorilor de decizie din sectorul pomicol.

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20