Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

Proiectul CEEX 138

Probleme propuse spre rezolvare legate de situaţia actuală a tematicii proiectului

Pentru realizarea obiectivelor propuse spre rezolvare se vor organiza mai întâi experienţe la speciile măr şi cireş în câmpurile de cercetare existente în dotarea unităţii coordonatoare a prezentului proiect. Aceste loturi de cercetare vor constitui baza demonstrativă a noilor tehnologii de cultură.

Materialul biologic îl constituie două livezi tinere de măr şi cireş care îndeplinesc condiţiile de cercetare. Schemele experimentale înglobează, în esenţă, lucrări specifice şi determinări care, în cea mai mare parte se repeta în fiecare an experimental.

În loturile experimentale de măr şi cireş se realizează condiţiile necesare desfăşurării lucrărilor de cercetare propuse. Se preconizează obţinerea unor tehnologii corespunzătoare cu elemente ecologice care să permită evidenţierea rolului factorilor experimentali asupra producţiei de fructe obţinute la speciile măr şi cireş. Se vor realiza:

- alegerea şi marcarea pomilor care se includ în schemele experimentale
- definitivarea lucrărilor de formare şi întreţinere a formelor de coroană alese pentru studiu, stabilirea şi recomandarea soluţiilor tehnologice tipice pentru fiecare tip de coroană experimentată.
- mulcirea solului de sub rândurile de pomi cu material vegetal rezultat din cosirea periodică a ierburilor semănate pe intervalele dintre rândurile de pomi, eliminând astfel lucrările mecanice la sol şi erbicidările.
- cuantificarea gradului de captare a luminii solare pe suprafaţa de sol destinată fiecărui pom prin distanţele de plantare şi în diferite sectoare (zone) ale coroanei pomilor şi efectul luminii asupra calităţii producţiei de fructe.
- realizarea variantelor de tratamente fitosanitare în sistem integrat şi cu produse biologice
- irigarea şi fertilizarea localizată integrată cu doze şi modalităţi diferenţiate de aplicare
- monitorizarea calităţii apei freatice din livezile de pomi.

Având în vedere faptul că odată cu înaintarea în vârstă a pomilor ca urmare a creşterii dimensiunii coroanei şi apariţiei diferitelor tipuri de ramuri de rod, regimul de lumină din interiorul coroanei se schimbă, făcând necesară o cuantificare anuală a acestuia. În acest sens se urmăreşte: i) dinamica creşterii suprafeţei frunzei în diferite sectoare ale coroanei pomilor; ii) măsurarea radiaţiei solare fotosintetice pe diferite formaţiuni fructifere şi vegetative; iii) fluorescenţa clorofilei.

Pentru o nutriţie echilibrată a pomilor şi menţinerea (îmbunătăţirea) proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale solului, se va realiza o fertilizare organică şi integrată diferenţiată, asociată cu cultivarea intervalelor dintre rândurile de pomi cu specii ierboase fixatoare de azot.

Se elaborează şi se prezinta lucrări de specialitate cu rezultatele ştiinţifice obţinute prin realizarea proiectului şi se vor întocmi tehnologii îmbunătăţite, cu elemente ecologice, la speciile măr şi cireş, pentru recomandarea potenţialilor utilizatori a tipurilor de coroană, asociate cu sistemele de întreţinere, fertilizare şi fitoprotecţie care se dovedesc a fi mai performante.

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20