Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Concurs ACS

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamna 2017
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

PLAN SECTORIAL 2015-2018
PROIECT ADER 312

Rezultate scontate:
- Conservarea ex situ a speciilor sălbatice înrudite cu cele din
cultură;
- Completarea permanentă a fondului de germoplasmă cu forme
autohtone vechi, tradiţionale şi noi, dar şi cu soiuri străine introduse;
- Concentrarea şi refacerea fondului de germoplasmă la unele
specii de pomi şi arbuşti fructiferi;
- Menţinerea patrimoniului de resurse genetice actual din
pomicultură (cca. 5.700 accesiuni de pom şi arbuşti fructiferi, amplasate
pe aproximativ 20 ha);
- Metodologii de inventariere, monitorizare şi evaluare a resurselor
genetice pomicole pentru identificarea de genitori potenţiali privind
principalele caractere şi însuşiri necesare programelor de ameliorare;
- Realizarea unei bănci de date utile atât cercetătorilor din ţară, cât
şi din străinătate, în vederea efectării de schimb de material biologic şi
bibliografic.
Mod de aplicare a rezultatelor
- Elaborarea de liste cu genitori potenţiali utili programelor de
ameliorare;
- Vizite de lucru în colecţiile pomologice;
- Prezentarea de lucrări şi comunicări ştiinţifice;
- Realizarea unei bănci de date utile atât cercetătorilor din ţară, cât
şi din străinătate în vederea efectuării de schimburi de material biologic;
- Editarea unui catalog privind situaţia actuală a resurseleor
genetice pomicole din România;
- Postarea pe site-ul MADR a rezultatelor obţinute

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20