Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

REZUMAT

Păstrarea temporară a fructelor în stare proaspătă pe o perioada cât mai lungă de timp, fără o depreciere calitativă şi fără pierderi cantitative semnificative, reprezintă o măsură de bază pentru aprovizionarea ritmică a pieţei şi asigurarea unei alimentaţii sănătoase. Obiectivul păstrării îl constituie menţinerea produselor horticole (fructe, material săditor) în stare proaspătă pe o perioadă de timp cât mai lungă după recoltare, fără să se producă modificări fizice, chimice sau biologice majore în compoziţia acestora. În cadrul proiectul se urmăreşte dezvoltarea facilităţilor experimentale pentru cercetări de ultimă oră privind studiul proceselor fiziologice şi biochimice din fructe şi din materialul săditor pe parcursul evoluţiei lor în cultură şi în perioada post-recoltă, în vederea găsirii mijloacelor care să determine menţinerea însuşirilor calitative ale acestora pe traseul sinuos al valorificării. Prin disponibilităţile oferite de acest laborator va fi posibilă determinarea efectului intervenţiilor în tehnologia de cultură a speciilor horticole şi a managementului factorilor de risc cu acţiune pre şi post – recoltă, precum şi dezvoltarea facilitaţilor de cercetare tehnologică – pentru studiul evoluţiei însuşirilor fructelor şi a materialului săditor, din punct de vedere biochimic, fiziologic şi metabolic, în diferitele etape ale procesului de valorificare şi la păstrarea în atmosferă controlată;
Pentru realizarea activităţilor propuse, proiectul urmăreşte:
1.         Modernizarea laboratorului specializat pe cercetări postrecoltă în pomicultură;
2.         Dotarea laboratorului specializat pentru cercetări postrecoltă în pomicultură cu echipamente moderne pentru studiul însuşirilor fizico-chimice şi biologice ale produselor pomicole în diferitele faze fenologice de creştere şi fructificare;
3.         Modernizarea şi izolarea celulelor experimentale de păstrare a fructelor şi materialului săditor pomicol, în atmosferă controlată (ULO-CA) la „nivel de ultimă oră”;
4.         Dotarea modulelor experimentale cu echipamente de monitorizare şi control a mediului de păstrare în atmosferă controlată;
5.         Dotarea cu echipament de calibrare, sortare, ambalare a fructelor.

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20