Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

OBIECTIVE

Obiectivul general
Modernizarea laboratorului de cercetare pentru păstrarea fructelor proaspete înfiinţat la ICDP Piteşti – Mărăcineni în anul 1979, în vederea dezvoltării facilităţilor experimentale pentru cercetările proceselor fiziologice şi biochimice care au loc în fructe, pe parcursul evoluţiei lor în cultură şi post-recoltă şi care va fi pus la dispoziţia grupurilor de cercetare ştiinţifică din domeniu. Baza materială actuală existentă la ICDP Piteşti – Mărăcineni, bază materială păstrată şi modernizată cu efortul personalului institutului are o valoare ce depăşeşte 17.000.000 lei. Ea reprezintă o bază de plecare solidă, care prin modernizare poate facilita desfăşurarea unor cercetări ample şi extinse, atât la specia măr, cât şi la sâmburoase, la fructele de arbuşti fructiferi (foarte perisabile) şi chiar în domeniul păstrării materialului săditor de căpşun, arbuşti şi pomi. Producţia obţinută în câmpurile experimentale ale institutului, din punct de vedere al diversităţii de specii şi soiuri, dar şi tehnologii, asigură în întregime materialul necesar experimentărilor. Colectivul de specialişti cu înaltă specializare, este garantul eficienţei economice a investiţiei de modernizare. Amplasarea laboratorului experimental în Piteşti reprezintă cea mai potrivită alegere deoarece oraşul este reşedinţa celui mai important judeţ al României, prin suprafeţele cultivate cu pomi, arbuşti fructiferi şi căpşun pe de o parte (produse proaspete realizate şi în gospodăriile populaţiei din zona Nord Piteşti - Mărăcineni, Miceşti, Mioveni, Colibaşi, Budeasa, V. Mărului, dar şi Câmpulung, Curtea de Argeş) şi prin cantităţile mari de material săditor pomicol şi dendrologic produse an de an, pe de altă parte.
Obiectivele specifice:
1.         Modernizarea unui laborator specializat pentru cercetări postrecoltă în pomicultură;
2.         Dotarea laboratorului specializat pentru cercetări postrecoltă în pomicultură, cu echipamente moderne pentru studiul însuşirilor fizico-chimice şi biologice ale produselor horticole în diferitele faze fenologice de creştere şi fructificare;
3.         Achiziţionarea unei linii mecanice de selectare a fructelor cu dispozitive de imersie, spălare şi uscare, transportor, calibrator mecanic şi sistem de transport al ambalajelor;
4.         Modernizarea celulelor experimentale de păstrare a produselor horticole în medii controlate fizic şi chimic, prin lucrări specifice de izolaţie;
5.         Dotarea celulelor experimentale cu echipamente de monitorizare şi control a mediului de păstrare în atmosferă controlată (temperatură, umiditate atmosferică, concentraţie de O2, concentraţie de CO2, conţinut de etilenă, etc.)
6.         Diseminarea rezultatelor proiectului prin realizarea paginii Web a proiectului, organizarea  de vizite de documentare ale  universităţilor, staţiunilor de profil şi organizarea de workshop-uri;
7.         Prin ridicarea potenţialului şi a resurselor CDI în plan regional, proiectul contribuie la valorificarea potenţialului uman şi material din domeniul cercetării pomicole;
8.         Participarea şi reprezentarea României la organizaţiile ştiinţifice şi tehnice (ST) internaţionale, la platforme tehnologice din domeniul agriculturii şi siguranţei, întărirea poziţiei ICDP ca membru în  Platforma Tehnologică - Food for Life;
9.         Îmbunătăţirea capacităţii de cercetare şi a capacităţii de a utiliza şi oferi servicii ştiinţifice şi tehnologice specializate pentru domenii de înaltă tehnologie, în instituţiile publice de cercetare dezvoltare.

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20