Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

LABORATORUL TEHNICI - TEHNOLOGII – PROTECŢIE FITOSANITARĂ

Activitatea de bază o reprezintă studiul relaţiilor sol – plantă – climă, în vederea optimizării alocării factorilor de vegetaţie în plantaţii pomicole durabile şi eficiente din punct de vedere economic.

Obiectivele principale urmărite privesc: stabilirea celor mai bune amplasamente pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole; studii privind tipurile de livezi (distanţe de plantare, sisteme de tăieri şi conducere a pomilor; sisteme de întreţinere a solului); optimizarea utilizării energiei solare în livezile intensive de pomi, prin diferite sisteme de tăiere, distanţe de plantare, forme de coroană; cercetări axate pe ameliorarea condiţiilor edafice şi de nutriţie (irigare, drenaj, fertilizare); studii privind bioecologia principalilor patogeni şi dăunători din pomicultură, de fitoprotecţie chimică, biologică şi integrată, apariţia fenomenului de rezistenţă ca urmare a folosirii excesive a aceleiaşi substanţe active; aspecte privind fiziologia plantelor şi reacţia la stresul climatic, bioregulatori şi nutrienţi foliari, depozitare şi păstrare a fructelor.

TEMATICI DE CERCETARE

1. Tehnologii integrate/ecologice. Sisteme de tăieri şi forme de coroană. Optimizarea utilizării energiei solare în livezile intensive de pomi
2. Îmbunătăţirea regimului aerohidric şi nutriţional în solurile grele, relaţiile apei şi elementelor minerale în sistemul sol-plantă
3. Eco-fiziologia pomilor în condiţiile stresului climatic
4. Bioregulatori şi nutrienţi foliari; studii postrecoltă
5. Bio-ecologia principalilor patogeni şi dăunători din pomicultură, prognoză şi avertizare pentru managementul tratamentelor  fitosanitare
6. Comportarea noilor genotipuri ale diferitelor specii pomicole la atacul principalilor dăunători şi boli; apariţia fenomenului de rezistenţă ca urmare a folosirii excesive a aceleiaşi substanţe active
7. Testarea noilor produse de protecţie a plantelor pentru combaterea patogenilor şi dăunătorilor din pomicultură

Plantaţie intensivă de măr

 

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20