Conducere

Consiliul de administraţie
Consiliul ştiinţific


Anunturi

Anunț angajare
Anunț atribuire lucrări reabilitare
Achiziție lucrări reabilitare pavilion
Concurs ACS
Inscriere concurs ACS
Bibliografie ACS 2018
Tematica concurs ACS

Nota informare date cu caracter personal

Vanzare produse

Cazane și arzatoare
Lista preturilor material săditor toamnă 2018
Lista arbusti si arbori ornamentali
Samburi Mirobolan (corcodus)
Post transformare
Fructe

Documente avizare proiect tehnic

Procedura de avizare
Hotarare de avizare
Fisa de evaluare

Informații utile – Submăsura 4.1a

Recalculare note de favorabilitate
Ghidul pepinieristului pomicultor
Soiuri de cătină – supliment la Ghidul tehnic și economic

Rapoarte de acreditare ICDP:


Rapoarte de autoevaluare SCDP:
[click aici pentru descărcare]
Concurs CS I şi CS II
[click aici pentru detalii]

Organizare concurs ACS


Evenimente

IX InternationalPeach Symposium15 Octombrie 2013

3rd Management Committee and all Working Groups Meeting
„Sustainable production of high-quality cherries for the European market”

3 octombrie 2013

Cercetarea pomicola
Sesiunea anuala de referate stiintifice cu participare internationala


Declaratii avere

Declaraţii avere 2017 Declaraţii avere 2016 Declaraţii avere 2015 Declaraţii avere 2014 Declaraţii avere 2010 Declaraţii avere 2009

Studiu de piata

In vederea primirii de oferte pentru
“Reabilitare termica, reparatie acoperis si utilitati  - Pavilion sediu”

 

 1. Denumirea autoritatii contractante:

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni,
Adresa Mărăcineni, str Marului nr. 402, judeţul Argeş,
Web http://www.icdp.ro
Date de contact:  telefon 0248/278066,
Email: office@icdp-pitesti.ro; sstefanicdp@yahoo.com

 • Obiectul studiului de piata

Denumirea: “Reabilitare termica, reparatie acoperis si utilitati  - Pavilion sediu”  din com. Mărăcineni, str Marului nr. 402, judeţul Argeş
Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si renovare

Valoarea estimata 274.197,50lei (total general fără TVA).
Graficul de realizare a investitiei este:

 • executie lucrari – 20 de zile calendaristice conform grafic.

  Termen de finalizare a lucrarilor pana la data de 31.12.2018
  Perioada de garantie a lucrarilor 60 de luni de la receptia la terminarea lucrarilor.
Sursa de finantare : BVC 2018

 • Detalierea achizitiei

Se doreste consultarea pietei in vederea primirii de oferte pentru achizitionarea de lucrari de reabilitare termica, reparatie acoperis si utilitati  - Pavilion sediu” pentru a se crea un acces adecvat pentru toate evenimentele desfasurate, atât în perioada 2019 pentru Președenția U.E cât și pentru alte manifestări științifice naționale și internaționale.
Se doreste incheierea unui contract de lucrari de ‘’Reabilitare termica, reparatie acoperis si utilitati  - Pavilion sediu” pentru a se crea un spatiu de conferinte adecvat pentru toate evenimentele desfasurate, atât în perioada 2019 pentru Președenția U.E cât și pentru alte manifestări științifice naționale și internaționale, conform prezentului caiet de sarcini.
Categorii de lucrari care fac obicetul prezentului caiet de sarcini:
-lucrari de reabilitarea si aducerea la standarde actuale a Pavilionului Sediu si Aulei din cadrul acestuia:

 • inlocuire tamplarie prin demontare si montare usi si ferestre din PVC similare cu cea existenta.
 • reparatii tencuieli in zona arcadelor
 • placare cu lemn/mdf trafor similar proiect atat a caloriferelor din aula cat si a conductelor termice aparente

 

 • desfacere si montare hidroizolatie noua pe terasa Aulei.
 • realizarea unei noi distriburii de canalizare, de la subsolul cladirii.

Recomandam operatorilor economici interesati vizualizarea locatiei- Str. Marului, nr.402, Maracineni, jud. Arges.

 • Informatii privind modalitatea de atribuire

Ofertantul care doreste sa participe la aceasta achizitie va transmite oferta sa prin depunere la sediul institutiei,  pana la data de 05.12.2018 ora 11,00.
            Oferta trimisa va contine : Propunerea tehnica, propunerea financiara si documente de eligibilitate.
Propunerea tehnica : Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel incat sa furnizeze toate informatiile cu privire la specificatiile tehnice ale lucrarilor ce se vor realiza confrom devizului sau alte costuri necesare pentru indeplinirea contractului.
Propunerea financiara : Ofertantul va elabora propunerea financiara, astfel incat aceasta sa cuprinda pretul lucrarii conform devizului in lei fara TVA si valoarea TVA-ului specificata separat.
Pretul cuprins in propunerea financiara trebuie sa poata fi justificat, sa fie rezultatul liberei concurente de pe piata in domeniu, real, serios. Daca se constata ca o oferta contine preturi care nu indeplinesc conditiile de mai sus, aceasta va fi respinsa ca neconforma (art.137, alin. 3, lit.c din HGR 395/2016).
Garantie de buna executie : pentru executarea contractului ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie de 10%, exclusiv TVA, in conditiile si formele prevazute de lege, instrument de plata sau prin exceptie astfel : 0,5% din valoarea lucrarilor la incheierea contractului si 9,5% prin retineri succesive din valoarea facturilor emise pentru lucrarile executate si receptionate de beneficiar.
Documente de eligibilitate :
Declaratie privind eligibilitatea –Formularul nr 1
Declaratie privind evitarea conflictului de interese-. Art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016- Formularul nr 2
Declaratie privind neincadrarea in sit. Art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016- Formularul nr 3
Declaratie privind respectarea conditiilor de munca.
Dovada ca executantul lucrarilor este autorizat in acest domeniu
Certificat constatator eliberat de ORC (copie certificate conform cu originalul)
Certificat privind plata impozitelor si taxelor eliberat de Directia de Impozite sit axe locale al unitatii administrative-teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul
Certificat de Atestare Fiscla eliberat de ANAF
Ofertantii pot depune initial o declaratie pe proprie raspundere in care isi asuma indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor, ulterior urmand ca autoritatea contractanta sa solicite certificatele ofertantului clasat pe locul I, inainte de incheierea contractului.
Nota : Autoritatea contractanta va solicita ofertantului declarat castigator sa prezinte inainte de Incheierea contractului dovada ca are un angajament legal cu o firma autorizata pentru evacuarea si depozitarea molozului rezultat in urma lucrarilor efectuate.
     Criteriul de evaluare a ofertelor şi stabilire a furnizorului va fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriului „preţul cel mai scazut”,
Alte informatii in legatura cu acest studiu de piata le puteti solicita la adresa de mail sstefanicdp@yahoo.com

Descarcă documente:

Studiu piață    Caiet de sarcini    Formulare   Necesar   Proiect tehnic

 • Proiect ADER 3.1.2
 • Proiect ADER 3.2.1
 • Proiect ADER 3.2.2
 • Proiect ADER 3.3.1
 • Proiect ADER 3.3.3
 • Proiect ADER 3.3.12
 • Proiect 212CI
 • Proiect ADER
 • Proiect 197CI
 • Proiect 187CI
 • Proiect 170CI
 • Proiect 52-154
 • Proiect 52-165
 • Proiect GENRES
 • Proiect PC 52-153
 • Proiect PC 51-059
 • Proiect PC 51-008
 • Proiect PC 51-064
 • Proiect CNCSIS 63GR
 • ANCS Capacitati 101 CP/I
 • ANCS Capacitati 181 CP I
 • Proiect CEEX 138
 • Proiect CEEX 78
 • Proiect CEEX 20